O nás

Zde se nachází stránka ukázková O nás, která struèným zpùsobem popisuje knihovnu jako takovou.